Slalom fra buche, rattoppi e crateri di via Sant'antonino e via Manara