Cinema / Sala della comunità Aladino

Via Mons. Balduzzi, 11